poslať link

Nové Domy.sk


špecializovaný portál o individuálnej výstavbe


Hlavná navigáciaFeng Šuej – zóny v byte.

autor: Blažej Babík - 04. 12. 2010

Zamýšľali ste sa už niekde niekedy nad tým, že hoci ste tam prvýkrát, citíte sa ako doma ? Bolo to spôsobené obyvateľmi domu či osvetlením, tvarom alebo rozmiestnením nábytku ? Čím to je, že aj hoci bežnými predmetmi zariadená miestnosť pôsobí príjemne a harmonický ?

Pravdepodobne ste zažili dobré feng šuej. Budova, miestnosť, nábytok, doplnky a hlavne samotní obyvatelia sú v súlade a harmonií s prírodou.

Feng šuej je stará čínska filozofia pozorujúca prírodu a vychádzajúca zo stáročiami overených poznatkov. Ak sa vie človek postarať sám o seba, ak udržuje svoje obydlie v poriadku a čistote, nemá pracovisko zavalené neprieberným množstvom nedokončených úloh, potom oveľa lepšie sa mu darí aj v partnerských, či priateľských vzťahoch, v usporiadaní života, v zdraví, v pracovnej kariére, či podnikaní. Harmóniu dosiahneme, len ak sa budeme snažiť pochopiť svoje okolie a nie ho dobíjať.

Základnou schémou, z ktorej vychádzame pri usporiadaní nášho domu je PAKUA.

Uvedené pakua pochádza z najmladšej školy Feng šuej, ktorá je najviac prispôsobivá pre západný spôsob života. Každá časť tohto diagramu ovplyvňuje nejakú dôležitú súčasť nášho života. Spája sa s nimi päť základných živlov, ktoré v čínskom myslení zodpovedá za všetko podstatné a spolu vytvárajú životnú silu čchi, ktorá má voľne plynúť príbytkom.

Pomocou tohto diagramu si môžeme na jednotlivé zóny rozdeliť náš byt, ale takisto aj jednotlivú miestnosť či pracovný stôl. Na diagram sa dívame tak, že vstup do domu, vstup do miestnosti alebo strana, odkiaľ pristupujeme k stolu je na spodnom okraji diagramu spajajúci zóny nápomocný priatelia, kariéra a vedomosti. Z tejto schémy vyplýva, že najvýhodnejší tvar domu je kompaktný a celistvý. Ako to však môže vyzerať v skutočnosti vidieť na obrázku. Prečnievajúce časti rozšírujú danú zónu, ustupujúce časti ju zmenšujú. Na uvedenom obrázku dokonca zóna vedomosti úplne chýba. Rozhodujúci pritom je pomer rozmerov, to znamená, či vyčnievajúca alebo zapustená časť má väčší alebo menší rozmer ako polovičný rozmer ostavajúcej časti.

Je veľa spôsobou, ako odstrániť negatívne vplyvy alebo doplniť a posilniť niektoré zóny, no v krátkosti si aspoň povedzme, ktorá zóna ako ovplyvňuje náš život.

Na samom vrchole diagramu je zóna slávy, ktorá sa spája s dobrou náladou, teplom a živlom ohňa. Ak tam umiestníte nejaký červený predmet, oveľa ľahšie prilákate šťastie, slávu a dobrú náladu.

Zóna deti sa viaže s bielou farbou a živlom kovu. Ovplyvňuje nielen naše ľudské potomstvo, ale svojim spôsobom našimi deťmi sú aj naše uskutočnené pracovné projekty a celkovo plody nášho života. Je to ideálne miesto, kde ich prezentovať.

Spodné prostredné pole je ovplynené živlom vody a čiernou farbou. Čím je voda hĺbšia a tmavšia, tým viac ovplyňuje tok naších peňazí. Ak práve tam máme umiestnené vstupné dvere do domu, svedčí to o tom, že kariéra a podnikanie hrá dôležitú úlohu v našom živote.

So zónou rodina sa spája rast, mladosť a sviežosť. Dominujúcim živlom je drevo a s ním spojená zelená farba. Ak chceme niekde umiestniť rodinné fotografie, alebo fotografie ľudí, na ktorých nám záleži, toto je ideálne miesto.

Mezi zónou rodina a zónou slávy sa nachádza zóna, ktorá výrazne ovplyvňuje naše bohatsvo. S týmto smerom sa spája purpurová farba. Ak umiestníme do tejto zóny akvárium symbolizujúce kolobeh vody v prírode, posilníme tým aj tok našich financií. Akvárium však musí byť čisté, udržiavané a všetky súčasti musia v ňom fungovať. Podobnú službu môže poskytnúť pekná fotografia vodopádu alebo do rohu bohatstva položená otvorená krištáľová čaša.

Kto chce zlepšiť svoj manželský život alebo celkovo partnerské a priateľské vzťahy, mal by sa zamerať na zónu partnerstvo. Predstavuje ju žltá farba a do tejto zony by sme mali dávať veci, ktoré sú v páre. Ak tam dáme dvojicu delfínov, symbolizujú zároveň určitú veselosť a hravosť vzťahu. Kone sú symbolom rodiny.

Zóna nápomocný priatelia odráža život mimo domova – koníčky, cestovanie, ale hlavne dobročinnosť a pomoc. Dominantnou farbou je sivá.

Ak niekto vo vašej domácnosti má akademické ambície alebo chce úspešne študovať, dôležitá oblasť v byte pre neho je zóna vedomosti. Spojená je s tyrkysovou farbou, ktorá je kombináciou nebeskej modrej ušľachtilých cieľov a zelenej rastu a mladosti. Predstavuje poznanie, inteligenciu a vzdelanie.

Aby náš život bol ozaj zdravý a príjemný, priaznivá enegia čchi (vesmírny dych) sa musí voľne pohybovať v byte pomalým vlnivým pohybom. Stred miestnosti musí preto ostať voľný a každá časť bytu musí byť voľne prístupná bez obchádzania nejakého kusu nábytku. Stred by sme vždy mali nechať voľný. Ak sa napríklad v strede domu nachádza schodisko, alebo niečo, čo nie je možné premiestniť, dá sa to ovplyvniť inými úpravami, ale je lepšie obrátiť sa s tým radšej na odborníka.

Feng šuej poskytuje množstvo ďalších zásad a pravidiel, ako usporiadať domov a čomu sa vyhýbať.

Na záver je ešte dobré pripomenúť, že primerane k robeniu nepatrných zásahou do prostredia aj výsledný efekt sa prejaví až časom a postupne. Treba tiež brať na zreteľ, že rozličné úpravy a pravidla na rôznych ľudí rôzne vplývaju. Feng šuej je o psychickom aj fyzickom pocite pohodlia v priestore, je návratom k intuitívnemu spôsobu života, k dosiahnutiu rovnováhy s okolím, s prírodou, samých so sebou. Správne je to, čo cítime ako správne.

Ing.arch. Blažej Babík, architekt@blazejbabik.sk

Dokumenty:


Novinky
Menu


TOP ponuky


Novostavby


Prihlásenie