poslať link

Nové Domy.sk


špecializovaný portál o individuálnej výstavbe


Hlavná navigáciaKúpa nehnuteľnosti s ťarchou.

autor: red - 02. 05. 2011

V dnešnej dobe je pomerne časté, že pri predávaní nehnuteľností je v LV zapísaná ťarcha z titulu bankového úveru resp. hypoúveru. Pred kúpou takejto nehnuteľnosti je vhodné aby predajca ťarchu vysporiadal a to buď vyplatením úveru alebo prenesením úveru na inú nehnuteľnosť, ktorú predajca vlastní.

Ak sa predajca rozhodne preniesť ťarchu na inú nehnuteľnosť, ktorú vlastní, odporúčame aby boli vopred preverené lehoty, v ktorých je banka povinná na žiadosť odpovedať, postúpiť  dokumentáciu do katastra
a tiež v akej lehote je kataster zo zákona povinný zmenu v LV vykonať.  Ak banka vyhovie žiadosti predávajúceho, tak vydá kvitanciu (súhlas s vymazaním záložného práva) a zašle ju katastru alebo majiteľovi. Pre kupujúceho je bezpečnejšie aby počkal na výmaz ťarchy z LV zo strany katastra pred zakúpením nehnuteľnosti. 

V prípade ak predajca požiada banku o predčasné splatenie úveru, banka zistí celkový zostatok úveru k dátumu žiadosti a poskytne platobné údaje (účet, variabilný symbol) majiteľovi nehnuiteľnosti.
Banka po vyplatení úveru vydá súhlas s výmazom záložného práva z LV, ktorý zašle priamo príslušnemu katastru resp majiteľovi nehnuteľnosti. Opäť je vhodné aby ste si pred celou transkaciou preverili lehoty dokedy banka vydá súhlas a kataster zrealizuje výmaz ťarchy. Pre kupujúceho je bezpečné ak LV pri kúpe je už zbavený ťarchy.  

Dokumenty:


Novinky
Menu


TOP ponuky


Novostavby


Prihlásenie